La Coral Laroc continua la seva trajectòria d'Internacionalització.

La Coral Laroc continua la seva trajectòria de relació cultural i musical amb corals d’altres països. S'ha establert una relació d’intercanvi amb el cor finlandès Dimus, que al 2016 va acollir els membres de la Laroc a Helsinki, la capital de Finlàndia.